Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

UCHWAŁA NR VI/99/19

RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA

z dnia 21 lutego 2019 r.

w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli

Rada Społeczna SPZPOZ w Zduńskiej Woli