Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

„Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego oraz aranżacji wnętrz dotyczącego przebudowy pomieszczeń na parterze w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Szadkowska 2”

POWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego do 30 000 EUR na realizację usługi:

„Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego oraz aranżacji wnętrz dotyczącego przebudowy pomieszczeń na parterze w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Szadkowska 2”

1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy: przesłać pocztą, dostarczyć przez posłańca lub osobiście do siedziby Zamawiającego, tj.

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Szadkowska 2,
98-220 Zduńska Wola,

lub przesłać mailem na adres: m.krajewska@spzpoz-zdunskawola.pl

Sekretariat – I piętro – pokój nr 32 do dnia 27 marca 2020 r.  do godz. 10:00.

2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę Wykonawcy, która została złożona po terminie składania ofert.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 marca 2020 r. o godz. 10:05, w siedzibie Zamawiającego, pokój Dyrektora – I piętro”

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego do 30 000 EUR na realizację usługi:

„Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego oraz aranżacji wnętrz dotyczącego przebudowy pomieszczeń na piętrze w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Szadkowska 2”

1.    Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy: przesłać pocztą, dostarczyć przez posłańca lub osobiście do siedziby Zamawiającego, tj.

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Szadkowska 2,
98-220 Zduńska Wola,

Sekretariat – I piętro – pokój nr 32 do dnia 11 marca 2020 r.  do godz. 10:00.

2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę Wykonawcy, która została złożona po terminie składania ofert.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 marca 2020 r. o godz. 10:05, w siedzibie Zamawiającego, pokój Dyrektora – I piętro”

Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu, sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół przychodni należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli na lata 2020

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego do 30 000 EUR na realizację usługi:

„świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu, sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół przychodni należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli na rok 2020”

 

1.    Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy: przesłać pocztą, dostarczyć przez posłańca lub osobiście do siedziby Zamawiającego, tj.

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Szadkowska 2,
98-220 Zduńska Wola,

Sekretariat – I piętro – pokój nr 32 do dnia 23 grudnia 2019 r.  do godz. 10:00.

2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę Wykonawcy, która została złożona po terminie składania ofert.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 grudnia 2019 r. o godz. 8:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój Dyrektora – I piętro”

Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu, sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół przychodni należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli na lata 2020 i 2021

1. Informacja z otwarcia ofert

2. Informacja o unieważnieniu przetargu

Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu, sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół przychodni należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli na lata 2020 i 2021

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli zmienia termin składania ofert na przetarg:
1.  Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy: przesłać pocztą, dostarczyć przez posłańca lub osobiście do siedziby Zamawiającego, tj.
Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
ul. Szadkowska 2,
98-220 Zduńska Wola,
Sekretariat – I piętro – pokój nr 32 do dnia 16 grudnia 2019 r. do godz. 10:00.
 
2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę Wykonawcy, która została złożona po terminie składania ofert.
 
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 grudnia 2019 r. o godz. 10:05, w siedzibie Zamawiającego, pokój Dyrektora – I piętro”

Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu, sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół przychodni należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli na lata 2020 i 2021

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu, sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół przychodni należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli na lata 2020 i 2021

 

Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli zmienia termin składania ofert na przetarg:
1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy: przesłać pocztą, dostarczyć przez posłańca lub osobiście do siedziby Zamawiającego, tj.:
Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
ul. Szadkowska 2,
98-220 Zduńska Wola,
Sekretariat – I piętro – pokój nr 32 do dnia 9 grudnia 2019 r.  do godz. 10:00
 
2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę Wykonawcy, która została złożona po terminie składania ofert.
 
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 grudnia 2019 r. o godz. 10:05, w siedzibie Zamawiającego, pokój Dyrektora – I piętro

Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu, sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół przychodni należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu, sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół przychodni należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli

Informacja z otwarcia ofert

 
1 do 10 z 29